ALICE P.E.T

Daha Temiz Bir Dünya

ALICE P.E.T TANITIM

Neden Alice P.E.T

%100 müşteri memnuniyeti
Yüksesk Kaliteli Malzeme
Ce SERTIFIKALI

nASIL ÇALIŞIR ?

Alice P.E.T cihazının bilinen durumu günümüz teknolojisi motorlarda sistem döngüsü
içeresinde patlamanın verimini artırarak yanmayı en yüksek seviyeye getirmek.

Sistem içerisinden yakıt geçiş ile birlikte devreye girer.
Yakıtın içinde bulunan hidrokarbon moleküller arasındaki kovalent bağları zayıflatmak suretiyle mevcut yakıtın oksijen ile daha iyi bir bağ oluşturmasına ve yüksek oranda yanmasına yol açar.

Bu cihazın çalışması için elektrik veya elektronik herhangi bir bağlantı uygulamasına ihtiyaç yoktur.
Chazın en öneml özelliği ise doğa dostu olmasıdır.
Cihaz çalıştığı an devreye girmekte ve Emisyon oranında %50 – %60 düşüş sağlayıp öncelikle doğaya verilen zararı önlemektedir

Kullandığımız Sistemlerde daha verimli olabilmesi, yakıtın oksijen ile birlikte daha hızlı oksidiyonu ile mümkündür. Motor içerisindeki yanma denilen kimyasal tepkimeler sonucunda doğan enerji kinetik enerjiye dönüşür.
Günümüz teknolojisi motorlarında %15 gibi bir yarayışlılık söz konusudur.

Bizim temel amacımız düşük olan bu verimi maksimum seviyede kullanmaktır.
Yakıtın daha iyi yanması direkt olarak verimi üzerinde etkili olmaktadır.
Yanma sonucu mikroskobik anlamda yeni bir molekül yapısı oluşmakta olup, yakıtın yanma öncesi yapısında bulunan kimyasal enerji, yanma sonucu kinetik enerji olarak açığa çıkmaktadır.

Yanma için gerekli olan oksijeni serbest havadan alınır. Cihazın kullanımı yaygınlaştıkça
bahsettiğimiz değerlerde sürekli bir artış gözlenmesi
öngörülmektedir.

error: Content is protected !!